DrengeHoldPigerHold

B18 - Født 1.1.2005 eller senere 
B17 - Født 1.1.2006 eller senere 
B16 - Født 1.1.2007 eller senere
B15 - Født 1.1.2008 eller senere 
B14 - Født 1.1.2009 eller senere 
B13 - Født 1.1.2010 eller senere

B13 - Født 1.1.2010 eller senere 
B12 - Født 1.1.2011 eller senere 
B11 - Født 1.1.2012 eller senere 
B10 - Født 1.1.2013 eller senere

11 v 11
11 v 11
11 v 11
11 v 11
11 v 11
11 v 11

 8 v 8  
 8 v 8
 8 v 8 
 8 v 8 

 

G17/18 - Født 1.1.2005 eller senere 

G16 - Født 1.1.2007 eller senere
G15 - Født 1.1.2008 eller senere 
G14 - Født 1.1.2009 eller senere
G13 - Født 1.1.2020 eller senere

G12/13
- Født 1.1.2010 eller senere

11 v 11
11 v 11
11 v 11
11 v 11
11 v 11


 8 v 8