Officielle Regler

- 1. Hvem kan deltage

Alle klubber, der er medlem af deres FIFA-tilknyttede nationale forbund, er velkomne til at deltage i Cup No.1. I lande, hvor fodbold drives af skolerne, tillader vi også hold tilknyttet deres skolefodboldforbund.

Alle spillere skal selv være forsikrede, både på banerne og i fritiden.

- 2. Regler

Holdene er inddelt i grupper på minimum fire hold, der spiller alle mod alle. Holdenes placering afgøres efter point. En sejr giver tre point, uafgjort giver et point og tabt kamp 0 point. Hvis to eller flere hold står lige, afgøres rækkefølgen på følgende måde:

1. Færrest udeblivelser fra kampe
2. Samlet målforskel
3. Flest scorede mål
4. Resultat af indbyrdes kamp
5. Straffesparkskonkurrence efter FIFA’s regler

Uafgjorte kampe i slutspillet afgøres direkte ved straffe.  Uafgjorte finaler afgøres direkte ved straffe.

Ved straffesparkskonkurrence udvælges der 5 skytter. Står det stadig lige, efter de første 5 skud, vælges der 1 skytte ad gangen.

Alle spillere der er påført holdkortet må sparke. De første 5 skytter, skal dog vælges blandt de 11 spillere som var på banen ved den ordinære kamps afslutning. 

- 3. Spilleregler

Cup No.1 spilles efter DBU’s og FIFA’s regler (gældende1.juli 2017 med ret til forbehold) med følgende ændringer/tilføjelser:

 • Alle klasser fra U15 og ældre spiller med boldstørrelse 5.
 • Alle klasser fra U14 og yngre spiller med boldstørrelse 4.
 • Spillerne skal efter danske regler spille med benskinner.
 • Der er fri udskiftning (se afsnittet vedr. antal af spillere og reserver)
 • Hvis et hold udebliver fra to kampe, slettes holdets øvrige resultater.

      Ændringer/tilføjelser kun gældende for 8-mands hold 

 • Der spilles ikke med off-side
 • Der spilles ikke med 6 sekunders-reglen.
 • Ved tilbagespil til målmanden må målmanden ikke tage bolden op med hænderne.
 • Målmanden må tage bolden op med hænderne ved indkast.
 • Ved målspark og frispark til det forsvarende hold indenfor eget straffesparksfelt er det tilladt, at spille bolden til målmanden, som må tage bolden op med hænderne - Så snart bolden er i bevægelse, må modstanderholdet træde ind i straffesparksfeltet.
 • Modspillerne skal være mindst 7 m fra bolden ved begyndelsesspark, frispark, straffespark, målspark og hjørnespark.
 • Straffespark tages 8 m fra mållinjen og midt for målet.
 • Alle frispark er direkte, dog vil frispark til det angribende hold i modstandernes straffesparkfelt, som efter fodboldloven ville resultere i et indirekte frispark, medfører et direkte frispark udenfor straffesparksfeltet – tættest ved forseelsen.

Uafgjorte kampe i slutspillet afgøres direkte ved straffe.  Uafgjorte finaler afgøres direkte ved straffe.

Ved straffesparkskonkurrence udvælges der 5 skytter. Står det stadig lige, efter de første 5 skud, vælges der 1 skytte ad gangen.

Alle spillere der er påført holdkortet må sparke. De første 5 skytter, skal dog vælges blandt de 8 spillere som er på banen ved den ordinære kamps afslutning. 

 

- 4. Aldersgrænse 2022

Drenge 11-mands hold
B18/B19 - født 01.01.2003 eller senere
B17 - født 01.01.2005 eller senere
B16 - født 01.01.2006 eller senere
B15 - født 01.01.2007 eller senere
B14 - født 01.01.2008 eller senere
B13 - født 01.01.2009 eller senere

Piger 8-mands hold
B13 - født 01.01.2009 eller senere
B12 - født 01.01.2010 eller senere
B11 - født 01.01.2011 eller senere
B10 - født 01.01.2012 eller senere

 

Piger 11-mands hold
G18/G19 - født 01.01.2003 eller senere
G16/G17 - født 01.01.2005 eller senere
G15 - født 01.01.2007 eller senere
G14 - født 01.01.2008 eller senere
G13 - født 01.01.2009 eller senere

Piger, 8-mands hold
G13/G12 – født 01.01.2009 eller senere.

- 5. Spilletider

Alle 8-mands kampe 2 x 20 minutter
Alle 11-mands kampe 2 x 25 minutter

- 6. Antallet af spillere og reserver 

Der er ingen begrænsninger på hvor mange spillere man har på holdkortet.  Dog skal alle navne være påført holdkortet før første kamp. Dog må der kun benyttes et max antal spillere pr kamp

På 11-mandshold må man maximalt anvende 18 spillere pr. kamp.
På 8-mands hold må man maximalt anvende 13 spillere pr. kamp.
Det vil sige, i én og samme kamp er det højest tilladt at benytte 7 reserver i 11-mands & 5 reserver i 8-mands.

Det er tilladt at anvende en spiller på flere hold, men ikke i samme klasse. Husk at skrive spillere på begge holdkort. (11-mands og 8-mands anses som 2 forskellige klasser). Det er tilladt at udskifte og genindsætte spillere. Det skal ske, når spillet er afbrudt og med dommerens tilladelse. Alle udskiftninger skal foregå ved midterlinjen.

Cup No.1 tillader brugen af gæstespillere.  De skal selvfølgelig være påført holdkortet inden første kamp.

- 7. Alderskontrol

Alle hold skal aflevere en spillerfortegnelse samt fremvise gyldig legitimation for samtlige spillere. Dette skal ske i forbindelse med check-in, som for alles hold vedkommende sker i Informationen på Fodboldvej.  Det er muligt for træneren at udfylde holdkort med navn, spillernummer og fødselsdato, i ”My team” før ankomst.  Dette kan udskrives. Efter check-in kan der ikke påføres yderlige spillere. I særtilfælde kan turneringsledelsen give dispensation til at tilføje nye/ekstra spillere på holdkortet efter start. Vær opmærksom på at det trøjenummer som man er påført på holdkortet, skal man anvende under hele turneringen. 

Spillerlegitimation skal medbringes til alle kampe og på forlangende fremvises for turneringsledelsen (juryen) eller dennes repræsentant.

Det kan medføre tabt kamp, hvis holdet anvender en ikke spillerberettiget spiller, eller hvis der ikke forevises tilfredsstillende legitimation – det er juryen, der afgør, hvad der er tilfredsstillende legitimation.

Cup No.1 vil under turneringen foretage stikprøver.

- 8. Dispensationer

11-mands:  Der gives automatisk dispensation til 3 spillere pr. hold, der max er 1 år for gamle.  Alle 3 spillere må være på banen på samme tid i de enkelte kampe.

8-mands:  Der gives automatisk dispensation til 2 spillere pr hold, der max er 1 år for gamle. Begge spillere må være på banen på samme tid i de enkelte kampe.

Piger, der har den rigtige alder, kan deltage i drengeklasser. Alle yderligere dispensationer skal foretages inden ankomst. Det er som tidligere skrevet tilladt at benytte gæstespillere.

- 9. Dommere og linjedommere

Dommerne udpeges af Vendsyssel Dommerklub i samarbejde med Cup No.1
Der vil blive påsat linjedommere i følgende kampe:

 • Alle 11-mands finaler
 • Alle B18 kampe
 • Turneringsledelsen kan vælge at benytte linjedommere i bestemte kampe i følgende kategorier: B15, B16, B17, G16 og G18 

- 10. Protester

Protestformular kan afhentes I resultatformidlingen (det hvide telt) eller I informationer.

Protester skal afleveres skriftligt til Cup No.1-informationen af holdets ansvarlige leder senest 1 time efter kampens afslutning.

Protestgebyr (DKK 750 eller € 100) skal indbetales samtidigt.  Denne afgift refunderes, såfremt protesten godkendes.

 • Udviste spillere udelukkes automatisk I en kamp, hvis ikke turneringsledelsen beslutter andet.
 • Advarsler overføres tikke – bemærk at spillerne må blive på banen ved 1. Advarsel (altså ingen 10 minutters udvisning)

Dommeres afgørelse på banen er endegyldig i henhold til regel 5 i FIFA’s reglement. Protester vedrørende sådanne afgørelser vil ikke blive behandlet.  Egne video optagelser kan ikke anvendes i protestsituationer.

- 11. Jury

Turneringsledelsen består af en mindst 3-mandsjury og har ansvaret for at turneringen afvikles på en sportslig korrekt måde.
Den tager sig af protester, lovfortolkninger og tvivlsspørgsmål mv.
Juryens afgørelser er definitive.

- 12. Program

Turneringsprogrammet vil være klar i uge 26 på www.cupno1.com.
Hold løbende øje med programmet, der kan komme ændringer i sidste øjeblik.

Turneringsjuryen har til enhver tid ret til at ændre programmet - dette meddeles direkte til træneren / lederen eller telefonisk.

    Holdets tjekliste

    • Kampene starter tirsdag morgen kl. 8.30

    • Alle hold skal mødes påklædt og klar på banen senest 15 minutter før start.

    • Alle trøjer skal være nummererede, og numrene skal svare til numrene på det
      holdkort der blev afleveret ved check-in. Nummeret skal være på bagsiden af
      trøjerne. To spillere må ikke bruge det samme nummer i en given kamp.

    • Hvis dommeren beslutter, at et hold skal skifte trøjer på grund af lighed med
      modstanderens trøjer, skal holdet, der står sidst i kampplanen, skifte eller have
      overtrækstrøjer på.

Efter de indledende kampe går alle hold videre til enten B- eller A-slutspil, hvor der spilles efter Cup-systemet.

Hvis der i enkelte rækker er meget få hold, - arrangeres det således at de også få en masse kampe. Så her kan vi fravige A og B Slutspil.